Ontdek Soja – Teeltcampagne 2020


Bericht 3

Beste sojateler

Enkele telers hebben van de regenbuien eind april geprofiteerd om reeds te zaaien. De koude periode die er nu op volgt is niet optimaal voor de ontwikkeling van de soja en de rhizobium bacteriën. Het merendeel van de telers zal zaaien deze week en de komende week. De temperaturen lijken gunstig te evolueren, al wordt er de komende 2 weken geen neerslag verwacht. Dit komt de ontwikkeling van de rhizobium bacteriën en de werking van de vooropkomst herbiciden niet ten goede. Samen met jullie zullen we leren welk zaaitijdstip het meest optimale is.

Voor degenen die binnenkort zaaien: Bel ons gerust op als jullie weten wanneer jullie gaan inoculeren/zaaien, dan komen wij graag langs. Schenk voldoende aandacht aan het voorbereiden van een vlak zaaibed. Dit zal bij de oogst toelaten om ook de onderste peulen te oogsten. Voor-opkomst onkruidbehandeling kan met een combinatie van Frontier elite (max. 1 l/ha) en Centium 360 CS (max. 0,25 l/ha). Check steeds www.fytoweb.be voor toegelaten middelen.

Graag wil ik jullie nog even aandachtig maken op onze teeltfiche. Je vindt die hier nogmaals. Hou alles zo nauwgezet mogelijk bij, zodat wij na het teeltseizoen alle gegevens vlot kunnen verwerken.

Bedankt en succes!