Ontdek Soja – Teeltcampagne 2020


Bericht 8

Beste sojateler

Hier vindt u een eindverslag van het project ‘Ontdek Soja’ waar u vorig jaar aan deelnam.

We willen jullie allen bedanken voor de deelname aan het project, voor jullie inzet en voor de fijne samenwerking.

Ondertussen gaat het onderzoek naar sojateelt in Vlaanderen verder. In 2021 wordt op proefvelden verder gezocht naar de beste rassen en de beste inoculatieproducten. Ook enkele landbouwers zullen opnieuw soja telen. Al is het areaal wel kleiner dan in 2020. Samen bouwen we verder aan een duurzame en rendabele keten voor lokale soja. Hopelijk kunnen we dit in de nabije toekomst realiseren.

Vriendelijke groeten,

Het ‘Ontdek Soja’-team